Publications

Energy reduction in construction

Energy reduction in construction

Redukcja energochłonności w budownictwie (Energy reduction in construction) by Michal Drewniok is now available!

Download the chapter here (PL)

EN: The construction sector is considered to be the most dynamically developing of all sectors of the economy. Is responsible also for a significant part of global energy consumption and global gas emissions. Structural materials used in buildings, construction processes as well as energy used for building operation (heating, cooling, lighting, cooking) consume 36% of global energy and 39% of global CO2 emissions, 20% of which represent emissions from cement (a component of concrete) and steel production. In European countries, 58% of residential buildings and 66% of commercial buildings are reinforced concrete. These buildings consume 41% of EU energy and emit 36% of EU CO2. This chapter presents ways to reduce both energy and emissions in this section assuming both available and new technologies. In most cases, the barriers lie in the social and economic areas rather than the lack of available, innovative technologies.

PL: Sektor budowlany jest najbardziej dynamicznie rozwijajacym sie ze wszystkich sektorów gospodarki. Odpowiada równiez za znaczaca czesc globalnej energochłonnosci. Biorac pod uwage materiały, procesy budowy i eksploatacje (ogrzewanie, chłodzenie, oswietlenie, gotowanie), budynki odpowiedzialne sa za 36% globalnego zuzycia energii i 39% globalnych emisji CO2. Prawie 20% pochodzi z produkcji cementu (składnika betonu) i stali wykorzystywanych w konstrukcji budynków. W krajach europejskich 58% budynków mieszkalnych i ponad 66% budynków komercyjnych wykorzystuje zbrojony beton jako główny materiał konstrukcyjny. Ich eksploatacja pochłania 41% europejskiej energii oraz 36% emisji CO2. Rozdział przedstawia sposoby redukcji energochłonnosci i emisyjnosci dla europejskiego sektora budowlanego, zakładajac zarówno dostepne, jak i nowe technologie. W wiekszosci przypadków przyczyn ograniczen nalezy szukac w obszarach społecznym i ekonomicznym, a nie w braku dostepnosci innowacyjnych technologii.

Book: Globalna polityka klimatyczna i jej skutki w trzeciej dekadzie XXI wieku. Ewolucja przemysłu, energetyki i transportu europejskiego. (Global climate policy and its effects in the third decade of the 21st century. The evolution of European industry, energy and transport.)

Edition: J. Gajewski and W. Paprocki, Publisher: Centrum Myśli Strategicznych